Valgfag

Published on oktober 15th, 2015 | by Knirke Maj Rasmussen

0

Valgfag- Biokemi på Ankerhus

Ønsker du mere viden om, hvordan biokemien påvirker vores krop? Eller vil du gerne have ekstra ECTS-point i biokemi og statistik, så du kan komme ind på din ønskede kandidatuddannelse? Så er valgfaget Biokemi måske noget for dig. 

Af Knirke Maj Rasmussen, prof.bach.stud. i Ernæring og Sundhed, modul 14, LFS

Hvilket valgfag skulle jeg vælge? Skulle jeg vælge et eller flere valgfag? Skulle det være på Ankerhus, Metropol eller andet sted? Skulle jeg følge min interesse eller skulle jeg fokusere på et valgfag, der gav mulighed for videreuddannelse?
Ovenstående er blot nogle af de spørgsmål, jeg sad med, da jeg skulle vælge valgfag. Jeg endte med at vælge valgfaget Biokemi ud af nødvendighed, da jeg havde brug for de ekstra ECTS-point i Biokemi og Statistik for at kunne blive optaget på kandidatuddannelse på Københavns Universitet.

Overordnet om valgfaget Biokemi
Valgfaget Biokemi strækker sig over 6 uger og giver i alt 10 ECTS-point, som er fordelt med 6,9 ECTS-point i Biokemi og 3,1 ECTS-point i Statistik. Valgfaget er udviklet i dialog med Københavns Universitet og omfatter bl.a. laboratorieøvelser, afrapportering af egne resultater og statistik.

 Biokemi-undervisningen
Selve undervisningen var på dansk, men pensumbogen var på engelsk. Vi benyttede bogen “Biochemistry” af Jeremy Berg m.fl. til undervisningen. Vi var dog flere på holdet, som benyttede sig af bogen “Biokemi og bioteknologi” fra modul 1 & 2 af Bodil Stilling samt bogen “Biokemi og molekylærbiologi” af Jens Bremer som supplement til den engelske bog.
Til hvert kapitel, vi gennemgik på holdet, havde underviseren lavet en multiple choice-test eller en række spørgsmål, som vi enten gennemgik på holdet eller lavede derhjemme. Testene og spørgsmålene var et godt middel til at vurdere, hvilke dele af pensum, jeg skulle læse mere op på. Vi benyttede os også meget af Youtube-videoer, som beskrev mange af de biokemiske sammenhænge på en pædagogisk og visuel måde.
På de 6 uger, kurset varede, kom vi omkring følgende emner:

  • Enzymer og Michaelis Menten-ligningen
  • Glycolysen og Gluconeogenesen
  • Proteinsyntesen
  • Fedtsyremetabolismen
  • Glycogen-metabolismen
  • Citronsyrecyklusen
  • Respirationskæden og oxidativ phosphorylering
  • Insulinresistens og fysisk aktivitet

Hvad kræves det for at bestå valgfaget Biokemi?
For at bestå valgfaget Biokemi, skal man bestå en afsluttende eksamen. For at kunne deltage i denne eksamen, kræves det, at man havde deltaget i i alle fire laboratorieøvelser, at man havde afleveret alle prelabopgaverne og at man havde afrapporteret sine resultater fra hvert forsøg.
Det kan lyde af meget, men de praktiske øvelser foregik i grupper, og det var derfor naturligt at samarbejde om opgaverne og aflevere disse som en gruppe. Man var derfor ikke overladt til sig selv, men havde god støtte fra sin gruppe. Opgaverne blev udarbejdet i Excel, og for det meste mindede prelabopgaverne og opgaverne til afrapportering meget om hinanden.

 Afsluttende eksamen i Biokemi
Den afsluttende eksamen var skriftlig og varede 2 timer. Eksamenen var udformet som en multiple choice-test med 33 spørgsmål med 3 svarmuligheder til hver. 7 af spørgsmålene omhandlede laboratorieøvelserne og den såkaldte Michaelis Menten-ligning. 23 af spørgsmålene omhandlede de forskellige kapitler i “Biochemistry”, vi havde læst og gennemgået på holdet, og endelig var der 3 spørgsmål til almene statistikbegreber.

Hvad fik jeg som LFS-studerende ud af valgfaget Biokemi?
Jeg kan lige så godt være ærlig: Jeg var nervøs for de seks uger med valgfaget Biokemi. Jeg havde ikke haft undervisning i biokemi siden modul 2, og jeg havde ikke rigtigt beskæftiget mig med faget siden min specialisering på LFS-linjen. Jeg havde de første par uger svært ved at se, hvordan jeg som LFS’er kunne bruge og benytte biokemien i min fremtidige uddannelse og job. Jo tættere vi kom på afslutningen, jo mere kunne jeg imidlertid se sammenhængen mellem de forskellige biokemiske processer, og jeg fik derigennem øjnene op for, hvor god en baggrundsviden biokemien er – også i en produktudviklingssituation. Jeg føler, at jeg er bedre klædt på til en eventuel produktudvikleropgave, da jeg nu har viden om, hvad et muligt produkt har af betydning for vores biokemiske processer i kroppen.
Derudover fik jeg gennem kurset genopfrisket de mest almene statistikbegreber og udviklet mine evner til at anvende Excel.

Hvad fik Ruben Kjaergaard som SFF-studerende ud af Biokemi?
”Jeg har fået en grundlæggende viden om biokemiske processer og har derigennem også fået et indblik i, hvad arbejde der kræves, når man skal arbejde inden for ernæringsverden. Samtidig har jeg fået indblik i, hvad det er der forventes, at jeg kan og skal kunne udføre af øvelser og opgaver i en videreuddannelsesmæssig sammenhæng.” ”Jeg har gennem valget Biokemi fået en mere dybdegående viden om, hvorfor de biokemiske processer hænger sammen på den måde, de gør. Jeg føler at valgmodulet har givet mig en god baggrundsviden til at forklare processer, hvilket kan bruges både i vejlednings og træningssessioner.”  – Ruben Kjaergaard, SFF-studerende.

Hvad fik Jeanette Ellekjær som KD-studerende ud af Biokemi?
“Valgfagets teoretiske del har suppleret undervisningen på uddannelsens øvrige moduler således, at jeg gennem valgfaget har opnået en dybere forståelse af biokemiske sammenhænge. Forståelsen af de forskellige næringsstoffers betydning for de biokemiske processer og vigtigheden af en korrekt ernæring er blevet meget mere tydelig for mig efter at have fulgt biokemi.”- Jeanette Ellekjær, KD-studerende

Du kan læse mere om valgfaget i biokemi på nedenstående link: 

Biokemi som valgfag


About the Author

- studerende på Ankerhus siden sommer 2012 med specialeretning i Ledelse, Fødevarer og Service. Interesseområder I miljøsundhedsfremme, bæredygtighed, fødevaresikkerhed, produktudvikling, corporate social responsibility og projektledelse. Frivillig i pilotprojektet Learning by Developing, projekt Smag for Livet og projekt UBA (Uddannelse for bæredygtig udvikling – CSR, miljøorienteret sundhedsfremme).Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top ↑