Modul 12 artikler

Published on september 12th, 2015 | by Redaktionen Ankernyt

0

Ubberup Højskole – En mental livsstilsændring

På Ubberup Højskole handler det ikke kun om vægt, kost og motion, men om det hele menneske. Man kan godt være sund, selvom man vejer lidt for meget, bare man lever det liv, man ønsker. Motion skal f.eks. være lystpræget og den sunde mad skal være et lystpræget tilvalg, og ikke som et fravalg af noget andet. Vi ønsker i denne artikel at give et billede af den tilgang, der bruges på stedet, når det handler om motivation og varig forandring.

Af Caroline Zeuthen og Cristina Olsen, Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, SFF. Artiklen er skrevet som en del af deres formelle modul 12 eksamen. 

Ifølge igangværende videnskabelige undersøgelser, har Ubberup Højskole en succesrate på over 20 % for kursister, der har haft ét ophold på højskolen målt isoleret på vægttab. Succesraten bliver højere, efter flere ophold. Sammenlignes dette med slankekures succesrate på ganske få procent, gør det Ubberup Højskole til en af de førende inden for vægttabsområdet.

Symptombehandling
På Ubberup er der fokus på at arbejde med det indre, såvel som det ydre. Vægttab gør f.eks. ikke én mindre ensom eller ændrer ens vaner med at spise, når man keder sig. Mange spiser på følelser, og overvægt er derfor blevet et symptom på et andet problem. Løsningen er derfor heller ikke altid ‘bare at tabe sig’, men derimod at få et billede af, hvad prolemet i virkeligheden er. På den måde kan man formulere det reelle mål med sin livsstilsændring og blive bevidst om de forskellige aspekter, der er i processen.
Ubberup Højskole oplever tit, at kursisterne kommer med en forståelse af, at ‘når jeg taber mig, bliver jeg glad’. Højskolen forsøger at guide kursisten væk fra dette og i stedet hen imod en holdningsændring, hvor man tænker: ‘når jeg er glad, så taber jeg mig’.

Ubberup Højskole har faget, ‘Rød Tråd’, som fokuserer på de mentale processer. Her bliver bl.a. brugt en spørgeteknik, hvor eleverne bliver bedt om at formulere, hvorfor det er vigtigt for dem at tabe sig. Herefter spørges, hvorfor svaret på dette spørgsmål er vigtigt. Dette gentages indtil kursisten opnår forståelse for sit egentlige mål, altså det som kursisten mener, at vægttabet vil føre til.11995434_10207823376522059_1143881244_n

Målet kan derefter vise sig at være f.eks. glæde, kærlighed, selvtillid og at kunne være der for sine børn, eller andet.

På denne måde når kursisten ind til et mere motiverende og meningsfuldt mål end ‘bare’ at tabe sig. Man kommer ind til kursistens egentlige værdier, og det bliver nemmere for kursisten, at fokusere på alle de sejre de opnår, undervejs i livsstilsændringen og ikke blot på vægttabet.

Ifølge Ubberup Højskoles filosofi er der tre faktorer, der lægges vægt på for at holde motivationen. Aktiviteten skal give en form for glæde, hvis ikke den gør det, holder det ikke på den lange bane. Man skal have troen på, at man evner, eller kan oparbejde evnen, til at gennemføre aktiviteten, og sidst, men ikke mindst, skal aktiviteten være vigtig eller på anden måde have værdi for én. Derfor anbefales det, at kursisterne vælger aktiviteter, der er lystbaserede og ikke fordi, at man føler man ‘bør’. “‘Bør aktiviteter’ løber ofte ud i sandet, og så er faren, at det tager alt det lystbaserede med i faldet.” udtaler Tonny Ehlers, underviser i idræt på Ubberup Højskole.

Plan A, B og C – forberedt på tilbagefald
Kursisterne får undervisning i at lave planer til, når de kommer hjem efter endt ophold. De bliver bedt om at lave både en plan A, B, og C, for at forberede sig selv på tilbagefald. I planerne er der f.eks. fokus på motionsvaner, spisevaner og netværk.
Undersøgelser viser, at 95 % får tilbagefald og højskolen lægger derfor vægt på, at dette er normalt. Kunsten er ikke at lade sig skræmme men at vide, hvordan man håndterer det. Tilbagefald er ikke en fiasko, men en del af processen. Kursisterne bliver på denne måde forberedt på det ‘uundgåelige’ og har en plan til de tider, hvor alting ikke går efter plan A.
Kursisterne bliver også opfordret til at revurdere deres planer ofte, for som skolen lægger vægt på, er det aldrig kursisten, der er noget galt med, hvis noget går galt, men planen der måske er for ambitiøs.

At forstå sit netværk
Der er i undervisningen fokus på kursisternes netværk, som enten skal inddrages, bruges som livliner, udelades eller måske skiftes ud. Kursisterne får værktøjer til at tale med deres netværk og lave forventningsafstemning om, hvordan hverdagen derhjemme nu skal fungere. F.eks. arbejdes der med, at livsstilsændringen ikke kun ændrer kursisternes liv, men også påvirker deres omgivelser, herunder familien, vennerne m.m.. Disse grupper skal nu vænne sig til det forandrede menneske, de får hjem.      Den enkelte gruppe kan enten ‘vælge’ at tilpasse sig forandringen, eller modarbejde det. Gennem vejledning og undervisning bliver kursisterne rustet til at kunne handle på disse påvirkninger og til at kunne redigere i sin plan, hvis netværket svigter eller ændres.

Motivationskriser
Under processen kan der opstå motivationskriser, og her bliver kursisterne vejledt i at revurdere sine mål, f.eks. kan det være at flere af de oprindelige mål er nået. Måske er målet ikke længere vigtigt for kursisten, eller også er ambitionsniveauet for højt og derfor demotiverende. I så fald skal målene gerne justeres, for stadig at skabe motivation og livsglæde for kursisten.

Klar til forandring
Nogle bruger flere ophold. Ikke altid fordi de har ‘fejlet’ derhjemme, men f.eks. fordi de nu er nået til et nyt stadie i deres proces.
Der er mange faser i en livsstilsændring og man befinder sig med tiden forskellige steder i livet. Man kan derfor blive udsat for nye problemstillinger, og man kan atter have brug for sparring og vejledning for at forstå og mestre det nye.

Barbara Lindeblad, kursist på Ubberup, har flere ophold bag sig og udtaler at hun allerede nu ved, at hun skal have endnu et ophold i fremtiden. Barbara ved nemlig af erfaring, at hun på et tidspunkt får brug for et nyt pust til sin livsstil, og så nyder hun desuden livet på højskolen.

Kim Paetau, tidligere kursist på Ubberup, udtaler, at han lærte noget nyt for hvert ophold:
Første gang havde jeg kun fokus på vægten, vi lavede endda væddemål om, hvem der kunne tabe mest hver uge, hvilket jo er helt hul i hovedet. For mig skulle der 6 ophold til, før jeg forstod, at det ikke kun handlede om tallet på vægten, men at ‘Rød Tråd’ faget var det, der skulle lære mig, hvordan jeg holdt vægten nede, og hvad der var vigtigt for mig.” 

Mange har den overbevisning, at et vægttab bare handler om at rette ryggen og tage sig sammen. Men for de fleste kræver det en stor mental forberedelse og indsats, for at få succes med en livs­stilsændring.

Ubberup har udgivet bogen “Vendepunkt – sundhedspædagogik på Ubberup Højskole”, hvis du ønsker at gå i dybden med deres sundhedspædagogiske værktøjer.

11997861_10207823399482633_182730778_n


About the AuthorSkriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top ↑