Modul 12 artikler

Published on september 12th, 2015 | by Trine Christensen Mayntzhusen

0

Produktudvikling, naturligvis…

DEBAT – E-numre eller ej? En voksende tendens i produktudviklingen af drikkevarer er 100 % naturlige ingredienser uden e-numre, men kan fødevareindustrien efterleve dette krav og samtidig opfylde forbrugernes øvrige kvalitetskrav?

Af Trine Christensen Mayntzhusen, LFS, som en del af modul 12’s formelle eksamen.
Artiklen henvender sig til fødevarekommunikatører, meningsdannere, den bevidste og kritiske forbruger samt fødevareerhvervet generelt, som har en viden og interesse i fødevarerelaterede emner. Artiklen er “publiceret” på Foodculture.dk.

Mange danskere er skeptiske over for e-numre, fordi e-numre anses for at være kemiske og unaturlige. Det skandinaviske trendinstitut, PEJ gruppen, har opstillet de 10 største fødevare- og forbrugertrends for 2015-2018, hvor den første trend er ”Transparency”. Denne trend omhandler gennemskuelighed for forbrugeren, et ønske om mere ærlig mad, helst 100 % naturligt uden uigennemskuelige tilsætningsstoffer. Fødevarevirksomheder skal være garanter for god fødevarekvalitet.

Udviklingen af denne type ærlige fødevarer, om man vil, er allerede efterspurgt hos produktudviklere i fødevareindustrien.

Forskellige syn på kvalitet

Kvalitet er et vidt begreb, som er både tids-, produkt- og personafhængigt. Kvalitet kan defineres som et udtryk for en række karakteristika, både positive og negative, der illustrerer et produkts anvendelighed til et bestemt formål. Forbrugere og producenter anser kvalitet forskelligt; en faktor begge parter til tider glemmer.

Kravet til kvalitet vokser, efterhånden som forbrugeren laver færre og færre produkter selv. Derfor er det naturlige produkt eftertragtet og nærmest tilbedt. Her drejer det sig mere og mere om de stoffer, som levnedsmidler ikke må indeholde, omend disse stoffer måtte have positive aspekter.

Princippet om udbud og efterspørgsel er essentielt for produktudvikling, hvor kvalitet handler om forbrugeregnethed, altså de egenskaber ved et produkt som gør det egnet og opfylder forbrugernes krav, samt virksomhedens egen økonomiske politik.

Tilsætningsstoffer og e-numre, ven eller fjende?

Mon der er ligheder mellem gamle folkeeventyr, hvor ”den kloge narrer den mindre kloge”, og fødevareindustriens brug af e-numre og deklarationen heraf? Det vides ikke, men flere artikler er skrevet om emnet, hvilket også har været anledning til e-numres dårlige ry. Lovgivningen på området foreskriver at e-numre, hvis dets tiltænkte, teknologiske funktion er i den færdige fødevare, skal nævnes i deklarationen. Dette betyder, at hvis et givent e-nummer har sidefunktioner som ses i produktet eller hvis e-nummerets teknologiske funktion ikke forekommer i det færdige produkt, skal e-nummeret ikke deklareres.

Tilsætningsstoffer og e-numre bruges af fødevareindustrien for netop at opfylde forbrugerenes krav til fødevarer. For at fremstillingen kan styres og lave produkter, der er helt ens fra gang til gang, er e-numre en nødvendighed i fødevareproduktionen. Nogle af disse tilsætningsstoffer er naturlige og andre syntetisk fremstillet samt er nogle pr. definition levnedsmidler, da de benyttes i større mængder end tilsætningsstoffer tillades. Er det en bevidst vildledning af den almene forbruger eller er det forbrugerens eget ansvar at være oplyst og stille sig kritisk i deres tilgang til noget så basalt som det daglige brød?

I produktudvikling af nye eller eksisterende produkter uden e-numre er udfordringen, at forbrugerens opfattelse af kvalitet er yderst subjektiv, og til tider i disharmoni, omend bevidst eller ubevidst, med sig selv.

Som en del af modul 12 eksamen skal de studerende også vise hvordan de mener deres faglige artikel skal “publiceres” og sættes op grafisk. Se denne artikel her:

artikel foodculture


About the Author

... er en del af redaktionen på Ankernyt, ansvarlig redaktør for Madskoler og læser på specialeretningen Ledelse, Fødevarer og Service. Startede på Ernæring og Sundhed i sommeren 2012 og forventer at dimittere vinteren 2016.Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top ↑