Modul 12 artikler

Published on september 12th, 2015 | by Knirke Maj Rasmussen

0

Kødfri dag – skal du eller din kantine med på trenden?

Kantinen på Harvard University, RUC, Aarhus Universitet og Haderslev Katedralskole gør det. Store verdensomspændende virksomheder som Puma gør det. Berømtheder som sir Paul McCartney og Jamie Oliver gør det. Skal også du eller din kantine med på trenden og servere kødfri mad en dag om ugen?

Af Knirke Maj Rasmussen, prof.bach.stud i Ernæring og Sundhed, LFS. Artiklen er skrevet som en del af den formelle modul 12 eksamen. 

Hvorfor bør du indføre kødfri dag derhjemme eller i kantinen på skolen/arbejdspladsen?

Klimaforandringer
Det er ingen hemmelighed, at konsekvenserne af klimaforandringerne har ført til alt fra hungersnød, vandmangel, temperaturstigninger, oversvømmelser, tørke og øvrige eksterme vejrsituationer. Menneskelige aktiviteter har medført forøgede koncentrationer af drivhusgasser som kuldioxid, latter- og metangas. Disse drivhusgasser medfører i atmosfæren en opvarmning af jordkloden. Mængden af drivhusgasser, der er udledt gennem menneskelige aktiviteter, er steget med 70 % fra 1970 til 2004. Klimaforandringer er uundgåelige, men vi kan reducere udledningen af drivhusgasserne, og derigennem begrænse fremtidige klimaforandringer, hvis vi ændrer vores forbrugsvaner.

Kødproduktionens klimaaftryk
Et af de steder, hvor du eller din kantine kan bidrage til en reduktion af udledning af drivhusgasser, er ved at formindske forbruget af kød. Landbrugets animalske produktion -herunder energiforbrug til foder og skovrydning til græsning – er ansvarlig for 18 % af de globale drivhusgasudledninger. De primære drivhusgasser, der udledes ved kødproduktionen, er metangas og lattergas, som henholdsvis virker 23 og 296 gange kraftigere på atmosfærens drivhuseffekt end kuldioxid.
Af den globale metan- og lattergas udledning, bidrager kødproduktionssektoren med henholdsvis 37 % og 65 %, og sektoren derfor en stor bidragsyder til klimabelastningen.

Trods klimamålet for EU-landene om at skære 40 % af det europæiske udslip af drivhusgasser ned inden år 2030, er fremtidsudsigterne for væksten af kødproduktion stigende. Efterspørgslen af kød fra lande som Indien og Kina, der oplever en stigende urbanisering og økonomisk vækst, forudsiges at være på 376 millioner tons i år 2030. Dette svarer til en stigning på 158 millioner tons over 31 år.

Kødproduktionen er – udover at være ansvarlig for udledning af drivhusgasser – også ansvarlig for et stort forbrug af vand. Kødproduktion er vandkrævende, og der skal til produktionen af 1 kg oksekød benyttes 15400 liter vand. Der er tale om rent vand, der ellers kunne være gået til de 1,2 milliarder mennesker i verden, der mangler rent drikkevand.
FN forudsiger, at verdens vandforbrug vil være 30 % større i år 2030 pga. den stigende befolkningsvækst og stigende efterspørgslen af fødevarer. Det er derfor vigtigt, at vi som forbrugere begynder at reflektere over vores forbrugsvaner, hvis vi ønsker at bidrage til en begrænsning af fremtidige klimaforandringer.

Folkesundheden
En kødfri dag om ugen vil ikke kun være til gavn for klimaet, men også for vores egen individuelle sundhed. Ifølge FN er danskernes kødforbrug blandt et af de højeste i verden med et forbrug i år 2009 på 100.7 kg kød pr. person om året. Flere beskrivende og analytiske epidemiologiske undersøgelser samt prospektive kohorteundersøgelser har påvist, at der er en sammenhæng mellem hjertekarsygdommen Iskæmisk hjertesygdom og et højt indhold af kød i kosten. Herudover viser det europæiske studie EPIC-PANACEA, med 400.000 deltagere fordelt på 10 europæiske nationaliteter, at et højt indtag af kød er forbundet med en forøgelse i vægt hos måde mænd og kvinder.

En kødfri dag om ugen vil give mulighed for at indtage protein fra andre spændende kilder, eksempelvis fra bælgfrugter, hvorigennem der også kan opnås et større indtag af fibre, som danskerne får for lidt af i henhold til de daglige anbefalinger.

En kødfri dag om ugen
Der er ingen regel om, på hvilken ugedag den kødfri dag skal ligge. Det er derfor op til dig selv eller din kantine at bestemme, hvornår den kødfri dag skal placeres i ugen, og hvordan det nærmere skal foregå.       I en kantine, hvor kundesegmentet er meget skeptisk over for en kødfri dag, kan man nøjes med at gøre én af dagens måltider – fx frokostretten – kødfri. En sådan kantine kan også supplere sit udbud på den kødfri dag med accessoriske tilbud , såsom sandwiches eller en supplerende ret, som indeholder kød.

Vil du støtte op om klimaet og folkesundheden? Så er spørgsmålet bare:

Skal du eller din kantine med på trenden og holde kødfri dag?

 


About the Author

- studerende på Ankerhus siden sommer 2012 med specialeretning i Ledelse, Fødevarer og Service. Interesseområder I miljøsundhedsfremme, bæredygtighed, fødevaresikkerhed, produktudvikling, corporate social responsibility og projektledelse. Frivillig i pilotprojektet Learning by Developing, projekt Smag for Livet og projekt UBA (Uddannelse for bæredygtig udvikling – CSR, miljøorienteret sundhedsfremme).Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top ↑